Grup ATRA

El Grup ATRA està format per 3 entitats, (ATRA Associació, ATRA CLINIC i Associació ATART). Entre els diferents recursos que gestiona, compta amb serveis d’atenció i tractament psicosocial adreçats a persones amb malaltia mental crònica.

La Llar Residència Pàdua, és un centre de caràcter residencial adreçat a persones amb trastorn mental sever, que precisen d’una supervisió i/o ajuda per fer les activitats de la vida diària.
La Llar Pàdua està situada dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb capacitat per a 45 places d’accés públic, integrada en la Xarxa de Salut Mental de Catalunya, és un centre col•laborador de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.
Un equip interdisciplinari d’especialistes (educadors socials, treballador social, psiquiatre, infermera, psicòleg i monitors) amb presencia continuada les 24h.del dia, fan possible que persones amb malaltia mental crònica i amb procés d’inserció social, adquireixin més autonomia i independència per poder dur una vida normalitzada.

Pisos de suport per a persones amb malaltia mental de llarga durada, estan considerats recursos residencials de suport bàsic, per a persones que necessiten ajuda o recolzament per finalitzar amb èxit el seu procés d’inserció socio-laboral.

L’accés a aquests habitatges és a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya.

El Club Social del Garraf és un recurs dirigit a persones amb malaltia mental amb l’objectiu de promoure la seva integració social. Es porta a terme un calendari d’activitats variat i dinàmic que ajuda als participants a relacionar-se i trencar el seu aïllament social.

Destaquem les següents activitats: artístiques (taller de pintura, teatre), d’estimulació cognitiva (revista, vídeo-fòrum, taller de premsa, informàtica), esportives i de participació comunitària (futbol, visita a museus, excursions) , totes les activitats estan supervisades per l’equip professional.